Premium
Side Plank Toe Tap

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Premium
Side Plank Toe Tap

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Brzuch Całe ciało

Side Plank Toe Tap

To ćwiczenie dla zaawansowanych, które wymaga mocnej pracy mięśni brzucha i pleców. Ruch kończyny dolnej wprowadza element niestabilności, któremu musisz czynnie przeciwdziałać.