Premium
Kneeling biceps curl with mini band 3

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Premium
Kneeling biceps curl with mini band 3

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Ramiona

Kneeling biceps curl with mini band 3

Ćwiczenie angażujące mięśnie dwugłowe ramion, pozwalające na przepracowanie ich pod innym kątem.

Do wykonania ćwiczenia potrzebujesz