Premium
Bent over triceps kickback with power band

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Premium
Bent over triceps kickback with power band

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Barki Ramiona

Bent over triceps kickback with power band

Ćwiczenie wzmacniające i kształtujące głównie mięśnie trójgłowe ramion.

Do wykonania ćwiczenia potrzebujesz