Premium
Seated hip abduction with mini band

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Premium
Seated hip abduction with mini band

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Pośladki

Seated hip abduction with mini band

To kolejne ćwiczenie angażujące mięśnie pośladkowe oraz odpowiedzialne za rotację zewnętrzną w stawie biodrowym.

Do wykonania ćwiczenia potrzebujesz