Premium
Power Band Behind the Neck Lat Pulldown

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Premium
Power Band Behind the Neck Lat Pulldown

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Góra ciala Plecy

Power Band Behind the Neck Lat Pulldown

To ćwiczenie z power bandem pomoże wzmocnić i wyrzeźbić plecy.