Premium
Kneeling biceps curl with mini band 2

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Premium
Kneeling biceps curl with mini band 2

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Ramiona

Kneeling biceps curl with mini band 2

Ćwiczenie angażujące mięśnie dwugłowe ramion.

Do wykonania ćwiczenia potrzebujesz