Ćwiczenia na mięśnie naramienne

Mięśnie naramienne dzielimy na 3 części:

  • przednią
  • boczną
  • tylną

Jest to odwodziciel stawu ramiennego, bierze udział w zgięciu, wyproście i rotacjach stawu ramiennego w zależności od używanej części. W wyniku złej postury (hiperkifozy piersiowej i protrakcji łopatki) często dochodzi do skrócenia części przedniej i wydłużenia części tylnej. Prowadzić to może do dolegliwości bólowych stawu ramiennego a w dalszych konsekwencjach do ciasnoty podbarkowej.