Premium
Burpee

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Premium
Burpee

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Całe ciało

Burpee

To wymagające ćwiczenie angażujące do pracy całe ciało.