Premium
Bear Stance Hold

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Premium
Bear Stance Hold

Dostęp premium
tylko dla podopiecznych lub posiadaczy band lub programu Projekt Zdrowe Ciało.

Brzuch Całe ciało

Bear Stance Hold

Ćwiczenie, które wzmocni brzuch i poprawi stabilizację całego ciała.